Adriatic Sailing

Adriatic Sailing

Adriatic Sailing, Adriyatik kıyılarındaki en büyük kaptanlı katamaran filosu ile sizlere hizmet vermektedir. Kaptanlı katamaranlara ilave olarak yelkenli tekne ve performans teknnelerini de kiralamak üzere sizlere sunmaktadır.

Bizim için tekne ile denize çıkmak bir teknede olmanın ötesinde, birçok farklı tatil imkanını bir arada sunmakta. Bir tekne tatili gerçek anlamda özgürlüğü temsil eder. Gelin, bu inanılmaz deneyimi bizimle birlikte yaşayın.

Adriatic Sailing

Adriatic Sailing

Havaalanı Transferi

Opsiyonel - Ücret ve koşullar rezervasyon sürecinde belirtilecek

Havaalanı Servisi

Mevcut Değil

Otopark

Mevcut Değil

Bavul Depolama

Mevcut Değil

Bekleme Alanı

Mevcut Değil

Duş / Tuvalet

Marina alanında mevcut

Teknik Destek

Çalışma Saatleri Dahilinde

Konuşulan Diller

HRVGBR

Adriatic Sailing

I.Tekne Kiralama Kuralları

Kontratın Tarafları

Tekne kiralama kontratı, GotoSailing.com tarafından sağlanan Kiralayan Kişi ve Charter Operatörü arasında gerçekleştirilir.

GotoSailing.com Charter Operatörü ve Kiralayan Kişi arasında aracı olarak görev yapar ve – karşılıklı güven çerçevesinde – Kiralayan Kişi tarafından ödenen kiralama bedelini alıp, bu alınan bedeli Charter operatörüne aktarmakla sorumludur.

Kiralayan Kişi envanter listesini/devir teslim raporunu imzalayarak diğer yolcular/mürettebat ve bagajıyla birlikte tekneye çıktığı andan itibaren Kiralayan Kişi, tekneyi devralmış kabul edilir.

Charter Operatörünün Yükümlülükleri

Charter Operatörü tekneyi, anlaşılan günde ve mükemmel durumda Kiralayan Kişiye teslim edilmek üzere hazırlar.

GotoSailing.com, Charter Operatörlerinin kiralama hizmetleri için uygun sigortaları yaptırmalarını tavsiye eder.

Charter Operatörü ve GotoSailing.com, Kiralayan Kişinin depozitosunu sigortalatmasını ve seyahat sigortası edinmesini ısrarla tavsiye eder.

Teknenin Teslim Edilememesi

Eğer Charter Operatörü, teknenin bir önceki seyahat sırasında aldığı bir hasar veya kendi kontrolünün dışındaki bir durum nedeniyle denize çıkamaz hale gelmesi sebebiyle, tekneyi anlaşılmış günde Kiralayan Kişiye teslim edemezse, Charter Operatörü Kiralayan Kişiye, en azından benzer standartlarda (örneğin aynı yatak sayısına sahip) bir tekne tedarik etme veya tüm kiralama bedelini geri ödeme hakkına sahiptir. Bu durumda Kiralayan Kişi daha fazla hasar ödemesi talebinde bulunamaz. Bu geri ödemenin miktarı, kiralama bedelinin belirli bir yüzdesi olacak ve teknenin denize çıkamayacak durumda kaldığı gerçek süreye bağlı olacaktır.

Kiralayan Kişinin Yükümlülükleri

Kiralayan Kişi, kontratta belirtilen alan içinde bir tekneyi kullanabilecek yetkinliğe sahip olduğunu açıkça belirtir ve tamamladığı deniz millerinin kanıtını sunacaktır.

Bazı destinasyonlar için Kiralayan Kişinin kiralama yapılan ülkede geçerli bir kaptan ehliyetine ek olarak, geçerli bir VHF Yeterlilik Sertifikasına da sahip olması gerekir. Lütfen özel şartlar için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Eğer Charter Operatörü, Kiralayan Kişinin tekneyi kullanmak için yeterli yetkinliğe sahip olmadığına karar verirse, ücreti Kiralayan Kişi tarafından ödenmek üzere Kiralayan Kişiyi, Charter Operatörü tarafından seçilen bir kaptanı tutmaya mecbur etme hakkını saklı tutar.

Kiralayan Kişi şunları yapar:

 • tekneyi kişi ve/veya malların ticari taşınması için kullanmamak
 • tekneyi üçüncü bir tarafa devretmemek veya kiralamamak
 • tekneyi, gümrüğe tabi olan bildirilmemiş malların taşınması için kullanmamak
 • tekneyi yarışa sokmamak veya, eğer herhangi bir spor müsabakası, yarış ve/veya regatta’ya katılma niyeti varsa, kiralama kontratı imzalanmadan önce Charter Operatörünün onayını almak
 • teknedeki kişi sayısını, teknede izin verilen maksimum kişi sayısını geçmeyecek şekilde sınırlandırmak
 • acil durumlar dışında başka araçları çekmemek
 • bir seyir defter tutmak
 • bulunulan ülkenin yasal düzenlemelerine uymak
 • bir kaza durumunda, Charter Operatörüne ve ilgili yetkililere hemen haber vermek ve bir kaza tutanağı tutulmasını sağlamak

Yukarıdaki yükümlülüklere uyulmaması durumunda, uyumsuzluk Kiralayan Kişiye ait olmasa da Kiralayan Kişi, Charter Operatörünü denizcilik ve gümrük otoriteleriyle ilgili dava, soruşturma, ceza ve el koyma gibi sorumluluklardan muaf tutar.

Kiralayan Kişi, her tür eylem ve/veya ihmalden ve bunların doğuracağı sonuçlardan, Charter Operatörüne karşı sorumludur. Kiralayan Kişi tekneye iyi bakacak ve iyi bir durumda iade edecektir. Tekneye, ekipman ve aksesuarlarına gelebilecek her tür zarardan Kiralayan Kişi sorumlu tutulacaktır.

Tekneyi devralmadan önce, Kiralayan Kişi teknenin envanterini kontrol edecek ve teknenin mükemmel durumda olduğundan emin olacaktır. Tüm şikayetler, devir teslim raporu imzalanmadan ve seyir başlamadan önce Charter Operatörüne bildirilecektir. Devir teslimden sonra meydana gelen kusurlar veya hali hazırda mevcut olan fakat bilinmeyen kusurlar, Charter Operatörünün kiralama ücretini düşürmesini gerektirmez. Bu kusurların Charter Operatörü tarafından biliniyor olması veya büyük ihmal sonucu bilinmiyor olması, bu durumun istisnalarıdır.

Kiralayan Kişinin Diğer Sorumlulukları:

 • İkamet kaydıyla birlikte yolcu listesini ve teknenin belgelerini tüm seyahat boyunca yanında tutmak,
 • seyir süresince zorunlu kontrol aralıklarına uymak,
 • teknenin çekilmesi durumunda, yardımı kabul etmeden önce belirli bir kurtarma ücreti üzerinde anlaşmak,
 • tekneye herhangi bir zarar gelmesini veya çekilmek zorunda kalmasını engellemek için tüm önlemleri almak ve tekneyi iyi durumda tutmak,
 • Eğer Charter Operatörünün önceden onayı yoksa öngörülen rüzgar hızının 25 knot’tan fazla olması veya liman yetkililerinin limandan çıkmayı yasaklaması durumunda, limandan çıkmamak,
 • yelken, ip, direk vb. unsurlara gereksiz yük bindirmemek için hava koşullarına uygun seyretmek,
 • seyir rotasını dikkatle planlayarak teknenin, varıştan iki gün önce çıkış yapılacak üsten en fazla 40 deniz mili uzaklıkta bulunmasını sağlamak,
 • Charter Operatörünün önceden onayı olmadan gece seyir yapmamak,
 • Charter Operatörünün önceden onayı olmadan tek başına seyir yapmamak,
 • teknenin gereksiz yere aranmasını önlemek için, zorlu hava koşullarında (bora şiddetinde rüzgar) teknenin tam konumunu charter üssüne bildirmek,
 • tekneyi alkol veya yasadışı maddelerin etkisindeyken kullanmamak ve genel olarak teknede yasadışı madde bulundurmamak ve kullanmamak,
 • marina, liman ve diğer demirleme mekanlarında aşırı gürültü yapmamak,
 • çevredeki tekne ve ev sakinlerinin mahremiyetine ve gece dinlenme hakkına saygı göstermek
 • Charter Operatörünün yazılı izni olmadan tekneye evcil hayvan (kedi, köpek, kuş vs.) getirmemek
 • yukarıda belirtilmemiş ancak ilgili Charter Operatörünün geçerli Kullanım Kuralları içinde yer alan diğer tüm koşullara uymak. Kiralayan Kişi, teknedeki tüm yolcular için ortak sorumluluk kabul eder. Kiralayan Kişinin veya diğer yolcuların yukarıdaki kurallara uymamasından kaynaklanabilecek tüm sonuçlar, tamamen Kiralayan Kişinin sorumluluğundadır.
 • Yukarıdaki kuralara uyulmaması durumunda, bu durum Kiralayan Kişinin sorumluluğu olmasa da Kiralayan Kişi Charter Operatörünü denizcilik ve gümrük otoriteleriyle ilgili dava, soruşturma, ceza ve el koyma gibi sorumluluklardan muaf tutar. Kiralayan Kişi tüm eylem ve/veya ihmaller ve bunların sonuçları ile ilgili Charter Operatörüne karşı sorumludur.

Kiralayan Kişi, teknedeki tüm yolcular için ortak sorumluluğunu kabul eder. Kiralayan Kişinin veya diğer yolcuların yukarıdaki kurallara uymamasından kaynaklanabilecek tüm sonuçlar, tamamen Kiralayan Kişinin sorumluluğundadır.

Yukarıdaki kuralara uyulmaması durumunda, bu durum Kiralayan Kişinin sorumluluğu olmasa da Kiralayan Kişi Charter Operatörünü denizcilik ve gümrük otoriteleriyle ilgili dava, soruşturma, ceza ve el koyma gibi sorumluluklardan muaf tutar. Kiralayan Kişi tüm eylem ve/veya ihmaller ve bunların sonuçları ile ilgili Charter Operatörüne karşı sorumludur

Kiralama Kontratı, tekne iade edilene kadar geçerlidir. Kiralayan Kişi, iade gününe kadar biriken tüm ek kiralama ücretlerini ödemeyi kabul eder.

Teknenin Hasar Görmesi

Teknenin hasar görmesi durumunda Kiralayan Kişi Charter Operatörüne derhal haber verecektir.

Eğer hasar teknenin kullanımını engellemiyorsa, Kiralayan Kişi iade edilecek limana, gerekli tamiratların yapılması ve bir sonraki seyahatin etkilenmemesi için uygun bir süre içinde, anlaşılmış zamandan en az 24 saat önce dönmelidir.

Karaya oturma veya direk kırılması vb. gibi ciddi hasar durumunda, Kiralayan Kişi öncelikle zararın büyümesini engellemeli, derhal Charter Operatörünü bilgilendirmeli, Charter Operatörünün talimatlarını beklemeli ve bu talimatlara uymalıdır.

Teknenin çekilmesi, Charter Operatörünün tasarrufundadır. Teknenin çekilmesi gereken her durumda Kiralayan Kişinin Charter Operatörünü bilgilendirmesi gerekir. Kiralayan Kişi, sadece sıra dışı koşullarda teknenin başka bir tekne tarafından çekilmesini kabul edebilir. Kiralayan Kişi çekme halatını kabul etmeden önce diğer teknenin kaptanıyla, çekme ve/veya kurtarma ücreti üzerine anlaşmalıdır. Bu rakam, Uluslararası Deniz Kanunları tarafından belirtilen rakamın üzerinde olamaz.

Teknenin veya ekipmanının kaybolması veya hasar görmesi durumunda, Kiralayan Kişi bunların masraflarını üstlenecektir. Ancak büyük bir ihmal veya kasıt olmadığı sürece, tutarın depozitoyu aşmaması gerekir. Şişme botun (dinghy) ve/veya takma motorun kaybı, depozito veya sigorta kapsamında değildir. Depozito, ancak tekne anlaşılan limana iyi durumda iade edildikten sonra iade edilecektir. Eğer tekneye tamirat yapılması veya yedek parça alınması gerekiyorsa, depozito geçici olarak tutulacak ve tüm faturalar ve ek masraflar sunulduktan sonra anlaşmayla belirlenecektir.

Seyahatin Sona Ermesi – Teknenin Teslim Edilmesi

Eğer seyahat – zorunlu sebeplerle – anlaşılmış konum dışında bir yerde sona erdiyse, Charter Operatörü ve GotoSailing.com en kısa sürede haberdar edilmelidir. Kiralayan Kişi, tekneyi, Charter Operatörü devralana kadar sadece yetkin bir mürettebata emanet edebilir. Eğer tekne dönüş limanında mükemmel bir durumda kabul edilmişse veya Charter Operatörünün katılımıyla bir sonraki yolculara devredildiyse, teknenin düzgün bir şekilde teslim edilmiş olduğu kabul edilecektir.

Eğer kiralanan tekne tamamen kullanılmaz durumdaysa, Charter Operatörü geri kalan kiralama süresi için başka bir tekne tedarik etmek zorunda değildir.

Dönüş sonrasında, Kiralayan Kişi ve Charter Operatörü, teknenin teslimi için bir tarih ve saat üzerinde anlaşacaktır. Teslim işleminden sonra bir teftiş yapılacak ve envanter çıkarılacaktır. Charter Operatörünün onayından sonra teknenin düzgün şekilde teslim edildiği kabul edilecektir.

Anlaşılmış limana dönmek zorunludur. Zorlu hava koşulları nedeniyle bunu gerçekleştirememiş olmak, bu zorunluluğu değiştirmez. Tekne anlaşılan gün ve saatte teslim edilmelidir. Taksiratlı gecikme durumunda, Charter Operatörünün zararının tazmin edilmesini talep etme hakkı vardır.

Seyir Alanı

Kiralayan Kişi, aşağıda belirtilen seyir alanının dışına çıkmak istiyorsa, Kiralayan Kişi bu niyetini Charter Operatörü ve GotoSailing.com’a, rezervasyon onayından önce bildirmekle yükümlüdür. Bu, teknenin uygun şekilde sigortalanması ve kayıt altına alınması için yapılmalıdır. Aynı anda, belirtilen ek sigorta ve kayıt ücretlerinin yanı sıra Charter Operatörünün ilgili talebe dair masrafları Kiralayan Kişiden tahsil edilecektir. Charter Operatörünün bu tür durumlar için daha yüksek bir depozito talep etmesi de mümkündür. Burada Kiralayan Kişi, belirtilen seyir alanını dışına çıktığı durumda teknenin bakım ve onarımını kendisi, bizzat ödeme yaparak gerçekleştireceğini kabul eder. Çünkü Charter Operatörünün bakım ve müdahale hizmetleri muhtemelen bu alanları kapsamayacaktır. Charter Operatörü bu durumlar için geçerli prosedürlerini Kiralayan Kişiye bildirecektir.

Yolcu Listesi ve Varış Bilgileri

Kiralayan Kişi, seyahatin ilk gününden, belirtilen gün sayısından daha az olmamak kaydıyla doğru şekilde doldurulmuş bir yolcu listesi göndermelidir. Kiralayan Kişi, tekne kiralamasında sözleşmenin ana tarafı olduğunu ve teknedeki diğer yolculardan da sorumlu olduğunu kabul eder. Ayrıca, üs çalışanlarının giriş işlemlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için, seyahatin ilk gününden önce yolcu listesine ek olarak tahmini varış saatlerini de göndermeleri tavsiye edilir. Eğer Kiralayan Kişi transfer talep etmişse, (örneğin havaalanından) aşağıda belirtilen gün sayısı kadar önceden tahmini varış ve gidiş zamanlarını detaylı olarak göndermek zorunludur.

Kiralayan Kişi, tüm pasaport, vize, ehliyet ve diğer kimlik belgelerinin geçerliliği de dahil olmak üzere, yolcu listesinde verilen tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Kiralayan Kişi ve diğer yolcular seyahat edecekleri tüm ülkeler için, eğer gerekiyorsa, vize almaktan sorumludur. Kiralayan Kişi, kaptanlık ehliyetinin kaptansız (bareboat) kiralama için çok önemli bir belge olduğunu ve belgenin doğruluğundan ve güvenilirliğinden sorumlu olduğunu kabul eder.

Teknenin Teslim Alınması – Tekneye Çıkış/Giriş

Teknenin teslim alınması sırasında, Kiralayan Kişi Charter Operatörü temsilcisine Kiralayan Kişinin tüm bilgilerini ve charter randevusunu doğrulayan bir belgeyi ve kaptanlık ehliyetinin orijinalini vermekle yükümlüdür. Ayrıca teknedeki tüm yolcuların kimlik belgeleri, (örneğin pasaportlar) yolcu listesinin yeniden incelenmesi için sunulmalıdır. Tekneyi teslim alırken, Kiralayan Kişi envanter listesini Charter Operatörü ile birlikte inceleyecek ve teslim edilen teknenin durumunu imzasıyla onaylayacaktır. Aynı işlem, teknedeki aletler için de yapılacaktır.

Charter Operatörü teknenin ve ekipmanının düzgün olduğunu onayladıktan sonra, Kiralayan Kişiden gelebilecek olası şikayetler kabul edilmeyecektir. Eğer daha önceki seyahatlerde teknenin bir parçası hasar görmüş veya kaybolmuşsa ve yeni seyahatten önce gerekli parçaları temin etmek mümkün değilse ve durum, seyir güvenliğini ciddi şekilde etkilemiyorsa, Kiralayan Kişi seyahati iptal edemeyecek ve kiralama fiyatında indirim talep edemeyecektir. Kiralayan Kişi, bu tür durumların bir önceki Kiralayan Kişi tarafından verilen hasarların sonucu olduğunu ve ne Charter Operatörünün ne de GotoSaling.com’un kontolünde olmadığını kabul eder.

Akdeniz’de birçok tekne kiralama periyodu, Cumartesi’den Cumartesi’ye gerçekleşir. Bunun tek nedeni, teknelerin programlarını düzenlemektir. Giriş genellikle Cumartesi öğleden sonra yapılır. Üs yöneticisi, çoğunlukla sizden bir sonraki hafta Cuma gecesi limana dönmenizi ve Cumartesi sabahı tekneyi boşaltmak için hazır olmanızı isteyecektir. Teknik ekip ve temizlik ekibi daha sonra tekneyi bir sonraki müşteriler için tekneyi hazır hale getirecektir. Haftalık tekne kiralama süresi, üs çalışanlarına seyahatler arasında tekneyi hazırlama imkanı vermek için yarım gün kısalır. Başka destinasyonlarda tekne kiralama süresinin mutlaka yedi gün olması veya Cumartesi’den Cumartesi’ye sürmesi şart değildir. Tekneye giriş genellikle akşama doğru, çıkış ise sabah gerçekleşir. Lütfen giriş ve çıkış zamanları için aşağıya bakınız.

Teknenin Geri Alınması – Tekneden İniş/Çıkış

Tekneyi geri götürdüğünüzde ve envanter listesi kontrol edildiğinde, yakıt tankı da kontrol edilecektir. Eğer yakıt tankı dolu değilse, Charter Operatörü genel olarak Kiralayan Kişiden yakıt parasını (belirli motor saatleri için maksimum motor tüketimi üzerinden hesaplanır) ve bu iş için hizmet ücretini tahsil eder. Ayrıca teknenin kontrol edilmesi sırasında herhangi bir hasar tespit edilirse, Kiralayan Kişi, ‘Depozito’ bölümünde belirtildiği üzere zararları ödeyecektir. Diğer yandan tekne, iyi durumda ve yakıt tankı dolu olarak iade edildiği takdirde, depozitonun tümünün Charter Operatörü tarafından Kiralayan Kişiye iade edilmesi gerekir. Giriş ve çıkış zamanları için lütfen aşağıya bakınız.

Eğer Kiralayan Kişi tekneyi, varış limanı olarak kontratta belirtilmemiş bir limana bıakırsa, Kiralayan Kişi teknenin varış limanına götürülmesi için gereken tüm masrafları, teknenin bir sonraki kiracısının masrafları ve tekneyi varış limanına götürmek için gerekli her bir gün için günlük 5.000 Euro’luk ceza ödemesi de dahil olmak üzere, ödeyecektir.

Hava muhalefeti nedeniyle gecikmek, haklı bir sebep olarak görülmeyecektir çünkü kiralama süresinin bitiminden en az 48 saat öncesine kadar tekneyi, charter üssüne makul bir mesafede tutmak gereklidir. Eğer Kiralayan Kişi, her ne sebeple olursa olsun, kira süresini uzatmak isterse, bu niyetini GotoSailing.com’a ve Charter Operatörüne derhal belirtmelidir. Daha sonra GotoSailing.com ve Charter Operatörü talep edilen uzatmanın mümkün olup olmadığına dair Kiralayan Kişiyi bilgilendirecektir. Eğer uzatma mümkünse ve onaylanırsa, Kiralayan Kişi de gerekli ödemeyi yaptıysa, rezervasyonun ve yolcu listesinin uzatılması vb. gibi, ek günler için gereken tüm evrakları GotoSailing.com düzenleyecektir.

Özel Kurallar, Özel İhtiyaçlar, Kaptan, Hostes, Aşçı veya diğer Profesyonel Mürettebatın Kiralanması, Ek Hizmet ve Mallar

Tekne kiralama sektöründe genel olarak teknenin Kiralayan Kişiye su ve yakıt depoları dolu şekilde teslim edilmesi ve charter üssüne de aynı şekilde su ve yakıt depoları dolu şekilde getirilmesi gerekir. Teknelerin pahalı mülkler olduğu ve kullanımlarının belirli seviyede yetkinlik gerektirdiği gerçeği çerçevesinde, Charter Operatörü Kiralayan Kişinin (veya kaptanlarının) kaptanlık becerilerini, Charter Operatörünün bir temsilcisi huzurunda sergilemesini isteyebilir. Bu gösterimin – eğer gerçekleşirse – masrafları Kiralayan Kişi tarafından ödenir ve test için kullanılan zaman, kiralama süresine dahil edilir. Eğer Charter Operatörü Kiralayan Kişinin veya kaptanın yetkin olmadığına karar verirse Charter Operatörü profesyonel bir kaptan kiralayacak ve bu masraf da geçerli fiyat listesi üzerinden, Kiralayan Kişi tarafından ödenecektir. Eğer Kiralayan Kişi atanan kaptanı reddederse, kiralama sözleşmesi derhal sonlandırılacak ve ödenen tutar, tazminat hakkı olmaksızın alıkonacaktır.

Özel İhtiyaçlar

Eğer tekerlekli sandalye girişi olan bir tekne gibi özel ihtiyaçlarınız varsa, Müşteri Hizmetleri veya Charter Operatörü ile iletişime geçmeli, bu ihtiyaçlarınızın karşılanabildiğinden emin olmanız gerekir. Bunun, teknenin rezervasyonundan önce yapılması gerekir. Rezervasyon onayından sonra gerçekleşen talepler, ilgili Charter Operatörünün Tekne Kiralama Kuralları’na tabi olacaktır. Lütfen tüm özel taleplerin uygunluğa bağlı olduğunu ve karşılanacaklarına dair bir garanti bulunmadığını unutmayın. İlgili Charter Operatörünün kurallarına bağlı olarak, özel ihtiyaçlar karşılanamadığı takdirde rezervasyonunuz geri ödeme olmaksızın iptal edilebilir veya değiştirilebilir. Uygunsa, talepleriniz kiralama işleminden önce onaylanacaktır.

Kaptan, Hostes, Aşçı veya diğer Profesyonel Mürettebatın Kiralanması

Eğer Kiralayan Kişi teknede kaptan ve/veya hostes ve/veya aşçı ve/veya veya diğer profesyonel mürettebatın bulunmasını istiyorsa, bunu rezervasyon sürecinde belirtmelidir. Eğer Kiralayan Kişi kaptana ihtiyaç duymuyorsa kaptanlık ehliyeti, rezervasyon sırasında onaylanması ve doğrulanması için gönderilmelidir. Eğer ehliyet, Charter Operatörü tarafından onaylanmazsa, Kiralayan Kişi profesyonel bir kaptan kiralamaya mecbur tutulacaktır.

Charter Operatörü bazı tekneler için, Kiralayan Kişinin ehliyetinden bağımsız olarak, profesyonel bir kaptan ve/veya mürettebatın şart olduğunu belirtebilir. Bu, rezervasyon sürecinde belirtilecektir. Kiralayan Kişi ve onun teknedeki diğer yolcuları, teknenin mürettebatına saygıyla davranmalı ve gün içinde yeterince dinlenmelerine izin vermelidir. Olağan tekne kiralama standartlarına göre, kiralama süresi boyunca Kiralayan Kişi mürettebatın yiyeceklerinden de finansal olarak sorumludur.

Ek Hizmetler ve Ekstra Ekipman/Mallar (Katma Değerli Unsurlar veya Ekstralar)

Charter Operatörünün geçerli fiyat listesi üzerinden, ekstra ödeme gerektiren ekstralar (örneğin kaptan, gennaker, ikinci motor, tek yön seçeneği, transferler vs.) rezervasyon onayından önce Kiralayan Kişi tarafından talep edilmeli ve Charter Operatörü tarafından onaylanmalıdır. Kiralayan Kişi rezervasyon onayından sonra da ek ekstralar talep edebilir. Bu durumda Charter Operatörü, Kiralayan Kişinin tatmini yönünde makul çabayı göstererek yeni talep edilmiş ekstraları temin etmeye çalışacak ve Kiralayan Kişiyi, Tekne Kiralama Koşullarını bu yeni ekstralarla yenilemenin mümkün olup olmadığı konusunda bilgilendirecektir. Kiralayan Kişi, Charter Operatörünün yeni talep edilen ekstraları o anda karşılamak gibi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul eder. En sonunda, tüm ekstralar taraflarca yazılı olarak, seyahatin başlangıç gününden aşağıda belirtilen gün sayısından daha geç olmamak kaydıyla, onaylanmış olmalıdır.

Sigorta

Tekne ve ekipmanı, Charter Operatörü tarafından sigortalanmıştır. Kiralayan Kişinin yükümlülüğü, yukarıda gösterilen depozito miktarıyla sınırlıdır. Sigorta, herhangi bir üçüncü partinin alabileceği hasar ve yaralanmaları da kapsar ancak üçüncü parti terimi, Kiralayan Kişinin teknesindeki kişileri kapsamaz.

Son Hükümler

Charter Operatörünün bulunduğu yer, yasal yetki alanı olacaktır.

Eğer bu anlaşmanın bir hükmü geçersizse veya geçersiz hale gelirse, bu Genel Kullanım Koşulları’nın geri kalan hükümleri bundan etkilenmeyecektir. Ancak bu durumda taraflar, bu geçersiz hükmü, tarafların niyetlerini en yakın şekilde anlatan başka bir geçerli hükümle değiştirmeye, karşılıklı olarak mecburdur.

II. Charter Operatörü Tarafından Gerçekleşen İptaller

Eğer rezervasyon, Charter Operatörü tarafından, rezerve edilmiş teknenin ciddi şekilde hasar görmesi ya da tekneyi etkileyen öngörülemez koşullar nedeniyle iptal edilirse, Charter Operatörü Kiralayan Kişiye şunları önerebilir:

 • eğer mümkünse benzer büyüklükte ve benzer özeliklere sahip başka bir tekneyi rezerve etmek veya
 • Kiralayan Kişiden tekne için alınmış tüm tutarları iade etmek

a) eğer mümkünse benzer büyüklükte ve benzer özeliklere sahip başka bir tekneyi rezerve etmek veya b) Kiralayan Kişiden tekne için alınmış tüm tutarları iade etmek

Kiralayan Kişi, teknenin önceki seyahatlerinde, doğal felaketler gibi, GotoSailing.com veya Charter Operatörünün sorumlu tutulamayacağı nedenlerle önemli hasar aldığı durumlarda, koşullara uygun bir alternatif çözüm bulma yolunda işbirliği yapmayı kabul eder.

III. Ödeme Koşulları

Ödeme, banka kartı veya banka havalesi yoluyla yapılmalıdır. Banka havalesi durumunda Kiralayan Kişi ödemenin açıklama kısmında rezervasyon kodunu belirtmelidir. Ödeme gerçekleştikten sonra Kiralayan Kişi banka havalesi belgesinin bir kopyasını eposta ile Gotosailing.com’a göndermelidir.

Kredi kartı ile yapılan tekne ve/veya kamara rezervasyonları için, rezervasyonun yapılması ve onaylanmasının ardından kredi kartından tam ücret GotoSailing.com tarafından çekilecektir. Rezervasyonunuzu yapmadan önce bu tür koşulları öğrenmek için lütfen rezervasyon bilgilerinizi kontrol ediniz.

Banka havalesi ile yapılan rezervasyonlarda Kiralayan Kişi bir tekneyi rezerve etmek için banka havalesiyle bir ödeme yapabilir. Bu durumda kiralama ücretinin yüzde 10’luk tutarı, Kiralayan Kişinin kredi kartından çekilerek veya başka bir ödeme aracıyla alınacak ve Kiralayan Kişinin geri kalan tutarı GotoSailing.com hesabına 3 (üç) iş günü içerisinde aktarması beklenecektir. Eğer banka havalesi belirtilen süre içinde gerçekleşmezse teknenin rezervasyonu hiçbir geri ödeme olmaksızın iptal edilecektir.

IV. Depozito

Depozito, Kiralayan Kişinin teknede oluşabilecek hasarlar için depozito olarak verdiği tutardır. Eğer teknede herhangi bir hasar oluşmamışsa, seyahatin sonunda tamamen geri alınabilir. Rezervasyon sayfasındaki talimatları takip ederek depozitonuzu kolayca sigorta ettirebilirsiniz.

Kiralayan Kişiler bir rezervasyon yapıp Charter Operatörleri bunu onayladığında, birbirleriyle bir sözleşme yapmış olurlar. GotoSailing.com, Kiralayan Kişiler ve Charter Operatörleri arasındaki hiçbir sözleşmeye katılımcı veya taraf olmaz. GotoSailing.com aynı şekilde Kiralayan Kişiler ve Charter Operatörleri arasında oluşabilecek anlaşmazlıklarda bir sigorta veya arabulucu rolünü de üstlenmez.

Depozitonun tekneye çıkmadan önce direkt olarak Charter Operatörüne ödenmesi gerekir. Ödeme yöntemiyle ilgili bilgileri sağ sütunda ve onay epostanızda görebilirsiniz. Kiralama süresinin bitiminden sonra, eğer teknede herhangi bir hasar veya ekipmanda kayıp olmamışsa depozitonun tamamı Kiralayan Kişiye geri ödenir.

Ancak bir hasar oluştuysa, bu hasarın büyüklüğüne bağlı olarak depozito, Charter Operatörü tarafından kısmen veya tamamen tutulacaktır. Bu durumdaki tipik uygulamalar şöyledir:

 • Teknenin belirli zarar görmesi (örneğin Kiralayan Kişinin sebep olduğu kırılma veya tıkanıklıklar)
 • İhmal sonucu oluşan hasar
 • Tekne karaya oturmuşsa ve teknenin altına bakması için bir dalgıç gerekiyorsa
 • Teknenin anlaşılmış marinaya zamanında geri götürülmemesi
 • Tekneye üçüncü bir parti tarafından zarar verilmişse ve siz olayı yetkililere düzgün şekilde bildirmediyseniz
 • Daha büyük bir hasar durumunda, depozito tamamen tutulacaktır ve Kiralayan Kişinin bunu geri alma hakkı olmayacaktır.
 • Daha küçük bir hasar durumunda Charter Operatörü onarım ve kayıp veya hasarlı ekipmanın satın alınması için gereken miktarı tutacak, müdahale ve/veya işlem yapma bedelleri de buna dahil olacaktır. Bu durumda depozitonun kalan kısmı Kiralayan Kişiye iade edilecektir.
 • Teknenin hasar nedeniyle bir sonraki seyahatine çıkamaz hale gelmesi durumunda, depozitonun tamamı alınacaktır. Bunun nedeni, Charter Operatörünün bir sonraki müşteriye vereceği hizmetle ilgili masraflarının olmasıdır. Depozito ödemesi, bir müşterinin Charter Operatöründen profesyonel bir kaptan kiraladığı durumlar için de zorunludur. Böyle bir durumda depozito, kaptanın ihmali, tekneyi veya ekipmanını kötü kullanımı sonucu oluşan hasarları kapsamaz. Eğer hasar, müşterinin büyük ihmali sonucu oluşmuşsa veya alkollü veya yasadışı maddeler etkisindeyken seyir yapmak, tek başına seyir yapmak veya yasaklanmış zamanlarda onaylanmış alanların dışında seyir yapmak veya Charter Operatörünün yazılı izni olmaksızın yarışlara katılmak ve bunun gibi ihlal içeren davranışlar nedeniyle ortaya çıktıysa Müşteri, depozito miktarını aşabilecek tutarlardan, onarım masrafları ve takip eden haftalardaki kiralama gelirinin tazminatı gibi harcamalardan da sorumlu olacaktır.
 • Kiralayan Kişinin olağan kullanım sonucu oluşan kırılma ve yıpranmalardan dolayı ödeme yapması gerekmemektedir.

V. Değişiklik ve Yenilemeler

Eğer Kiralayan Kişi rezervasyon bilgilerinde ufak bir değişiklik (örneğin isim değişikliği vb.) talep ederse, seyahatin başlamasından 10 gün öncesine kadar, bu değişiklikleri yapmak mümkün olabilir. Bu süreden sonra hiçbir değişikliğin garantisi verilmemektedir.

Eğer Kiralayan Kişi, rezerve teknenin kiralama süresi, teknenin ve/veya üssün değiştirilmesi veya diğer büyük bir değişiklik talep ederse Charter Operatörü ilk rezervasyonu iptal etme hakkını saklı tutar. Diğer yandan Charter Operatörü talep edilen değişikliği, Kiralayan Kişiden rezervasyon iptal ücretini almadan gerçekleştirmeyi de seçebilir. Lütfen bu tür önemli değişiklikler için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

VI. Geçerli Kanunlar

Hem Charter Operatörleri hem de Kiralayan Kişiler, her zaman yerel kanun ve kararnamelere tabidir. Belirli ülkelerde yasal olan şeyler, bir diğer ülkede yasadışı olabilir. Tüm kısıtlama ve yaptırımları incelemelisiniz. Yerel kanunların Tekne Listelerinizi ve GotoSailing.com üzerindeki tekne kiralama hizmetlerinizi nasıl etkilediği hakkında sorularınız varsa, mutlaka bir avukata danışmalısınız.

Adriatic Sailing

Seyir Alanı

Seyir alanı, bir haftalık kiralamalarda ana üs koordinatlarından 70 deniz mili yarıçap ile sınırlıdır.

İptal Ücretleri

Charter için kalan süre İptal Ücreti
≥ 90 gün 30 %
90 ≥ 60 gün 40 %
60 ≥ 49 gün 60 %
49 ≥ 0 gün 100 %

Yolcu Listesi Bilgileri

Charter başlamadan 10 gün önce, charter yolcusu doğru bir yolcu listesi göndermelidir.

Ek Özellikler gerekiyorsa

Eğer charter yolcusu transfer talep ettiyse (örneğin havaalanından), iniş ve kalkış bilgilerini, charter başlamadan 10 gün önce detaylı bir şekilde göndermesi gerekir

Transfer Listesi Bilgileri gerekiyorsa

Charter'ın ilk gününden 10 gün önce, tüm detaylar iki taraf arasında yazılı olarak onaylanmış olmalıdır.

Security Deposit Ödemesi

 • Nakit
 • Kredi Kartı

Yorumlar

Adriatic Sailing
Picture

Tom L. · Mart 2020

Thanks for the help

Had a hard time finding a boat, the online chat was very efficient, Dave guided me through the site, sent me a proposal right away. We got a very good deal, thank you.

Picture

Kevin D. · Mart 2020

Great service

Fast response, very responsive client service team. Asked many questions, Fleur always answered with patience. Made a few changes along the way. Looking forward to our journey.

Picture

Chris P. · Şubat 2020

Top notch broker!

Very attentive to other people's expiring options, in what is a very busy, fluid market place. I got the boat I wanted and the reactivity on all my questions was excellent. 5* :-)

Picture

Koen G. · Şubat 2020

Very user-friendly website

Very user-friendly website, excellent support during the process of making the reservation, online support via chat to answer all my questions about the yachts. The sailing yacht that we rented in Gocek (EGG Yachting) was in excellent conditions.

Picture

Max P. · Şubat 2020

Easy as booking a hotel room

Very good customer service, very good site. Surprisingly, they only show the available boats to you. Thank you for helping us finding a great boat for our holiday. Will definitely come back!

Picture

Denis V. · Şubat 2020

Perfect!!

Great site, customer representatives are very kind and professional. I would recommend Gotosailing to anyone.

Picture

Miguel S. · Şubat 2020

Very competitive market with good…

Very competitive market with good operators. With gotosailing it is our first time. We are sailing Mediterranean since 2010.Thank you.

Picture

Karl K. · Şubat 2020

5 star

Excellent and fast service.

Picture

Wolfgang B. · Ocak 2020

Booked three boats

I met the Gotosailing team at Boot Düsseldorf, very nice people, know the business well. Booked three boats for this summer for our club.

Picture

Andy K. · Ocak 2020

Good prices

Straightforward booking with accurate information and good prices.

Picture

Ahmet U. · Ocak 2020

Easy booking..

Very easy booking, good customer service

Picture

Martin Y. · Ocak 2020

Changes made easily

I booked the boat online but needed to change the dates for my reservation, Dave went the extra mile to help me. Great service!

Picture

Lucas O. · Ocak 2020

Helpful customer service

Found a boat in Greece but the boat was optioned for another customer. Ada followed the option and as soon as it was released, she held it for us. We booked and paid with paypal.

Picture

Gerhard S. · Aralık 2019

Yacht in very good condition, friendly people, great location

Picture

Wolfgang W. · Aralık 2019

Очень хорошая лодка, очень хорошо оборудованная с верхней функции безопасности. Удобный 8-местный выход, несмотря на слегка неспокойное море. Отличный прием и брифинг перед отъездом.

Picture

Derman S. · Aralık 2019

C'était notre première sortie en mer après obtention du permis. Bateau très maniable et confortable pour 4 personnes. A recommander sans hésiter.

Picture

Jürgen H. · Aralık 2019

Großartiger Tag, sehr freundlicher und zuvorkommender Besitzer!

Picture

Christel B. · Aralık 2019

Servizio fantastico

Picture

Dan F. · Aralık 2019

Ottima esperienza di prenotazione, personale molto cordiale

Picture

Zahi W. · Aralık 2019

Super journee....merci a Jason. Tres bon bateau, conforme a l'annonce. Je recommande !

Picture

Marc P. · Aralık 2019

Schnell und effizient

Picture

Daniel B. · Aralık 2019

Our boat (Bavaria Cruiser 51) was in great condition, only a few normal wear and tear issues. The sailing experience was perfect.

Picture

Andrea Z. · Aralık 2019

Es war sehr einfach zu buchen. Einfach und unkompliziert.

Picture

Staszek G. · Aralık 2019

Очень хорошее внимание, быстрая реакция со стороны отдела обслуживания клиентов, простой в использовании веб-сайт

Picture

Ulrike K. · Aralık 2019

Tolle Buchungserfahrung, sehr freundliches Personal

Picture

Bernd B. · Aralık 2019

Rapide et efficace

Picture

Jochen P. · Aralık 2019

Отличный опыт бронирования, очень дружелюбный персонал

Picture

Hans-Gerd K. · Aralık 2019

Toller Service und schnelle Antworten

Picture

Emily S. · Aralık 2019

Il était très facile de réserver. Simple et direct.

Picture

Jozef I. · Aralık 2019

Rápido y eficiente

Picture

Jussi L. · Aralık 2019

Bardzo dobra uwaga, szybka reakcja działu obsługi klienta, łatwa w obsłudze strona internetowa

Picture

William C. · Aralık 2019

Website booking page keeps asking to…

Website booking page keeps asking to change password, a little confusing, otherwise the chat support was superb

Picture

Sergei H. · Aralık 2019

Very nice site, easy to search

Picture

Julius U. · Aralık 2019

Our skipper was great, we want to especially thank Dimitris. He knew all about the small bays, beautiful spots and he took us to great very economic restaurants

Picture

Ortwin V. · Aralık 2019

Goede service en snelle antwoorden

Picture

Frank M. · Aralık 2019

Fue muy fácil de reservar. Sencillo y directo.

Picture

Hans F. · Aralık 2019

Rápido e eficiente

Picture

Jürgen T. · Aralık 2019

Great vacation, beautiful places and excellent skipper

Picture

Duncan J. · Aralık 2019

Zeer goede aandacht, snelle reactie van de afdeling klantenservice, eenvoudig te gebruiken website

Picture

Daniel C. · Aralık 2019

Island hopping in Split was a great experience. There were many places to swim, eat and just relax. The wind was also perfect for sailing.

Picture

Staffan D. · Aralık 2019

Recommended

Picture

Nico D. · Aralık 2019

Veloce ed efficiente

Picture

Anne S. · Aralık 2019

Foi muito fácil de reservar. Simples e direto.

Picture

Guy S. · Aralık 2019

Easy to deal with. Smooth

Picture

Jonathan D. · Aralık 2019

Everything was great

Picture

Nicole M. · Aralık 2019

Ottima attenzione, risposta rapida da parte del servizio clienti, sito web facile da usare

Picture

Pascal C. · Aralık 2019

Grande serviço e respostas rápidas

Picture

Harry I. · Aralık 2019

Very nice marina, helpful and friendly personnel. Gave us lots of tips and recommendations.

Picture

Gisela T. · Aralık 2019

È stato molto facile prenotare. Semplice e diretto.

Picture

Ian F. · Aralık 2019

Good service

Good service

Picture

Ulrich T. · Aralık 2019

Super professional

Picture

Axel L. · Aralık 2019

We enjoyed each minute of our time on the boat, definitely coming back

Picture

Jochen W. · Aralık 2019

Grande giornata, proprietario molto cordiale e accomodante!

Picture

Matteo G. · Aralık 2019

Un service de qualité et des réponses rapides

Picture

Silvio H. · Aralık 2019

Muito boa atenção, resposta rápida do departamento de atendimento ao cliente, site fácil de usar.

Picture

Yury H. · Aralık 2019

Excellent service

Picture

Veronika L. · Aralık 2019

Excellent experience with Gotosailing platform, sailing was perfect, the charter operator was very professional

Picture

Laura C. · Aralık 2019

We had some strong wind and the boat was in very good condition and kept us stable. Having a second chartplotter outside was great. While we had some rough sea, we enjoyed sailing a lot.

Picture

Sunisa S. · Aralık 2019

Geweldige dag, zeer vriendelijke en gastvrije eigenaar!

Picture

Rolf T. · Aralık 2019

Great service and fast answers

Picture

Willi C. · Aralık 2019

Very professional

Picture

George P. · Kasım 2019

Impressive service

I was very impressed with the customer services, Dave was very patient, answered all my questions and helped me find a very good boat. The booking process was smooth and I highly appreciate the group payment; no more collecting money from friends, everyone paid their share.

Picture

Maria C. · Kasım 2019

Het was heel gemakkelijk te boeken. Eenvoudig en ongecompliceerd.

Picture

Tobias B. · Kasım 2019

Professional and quick service

Picture

Mercedes L. · Kasım 2019

Wspaniały dzień, bardzo przyjazny i przyjazny właściciel!

Picture

Alex L. · Kasım 2019

Po prostu wspaniale!

Picture

Peter S. · Kasım 2019

Snel en efficiënt

Picture

Olivier R. · Kasım 2019

Muy buena atención, rápida respuesta del departamento de atención al cliente, sitio web fácil de usar

Picture

Luc P. · Kasım 2019

Despite the boat's age, it was in good condition, there were some minor faults and one major, out of the 3 toilets, one did not work well. 5 guys, 2 toilets! Overall, we had a very good sailing experience.

Picture

Thomas J. · Kasım 2019

Excellent service, very knowledgeable operator, great bays, boat in perfect shape.

Picture

Jana H. · Kasım 2019

Boat was in very good condition and very clean. The handover was very thorough

Picture

Gilad J. · Kasım 2019

To było bardzo łatwe do zarezerwowania. Proste i proste.

Picture

Camilla P. · Kasım 2019

Très bonne attention, réponse rapide du service clientèle, site web facile à utiliser

Picture

Miles &. · Kasım 2019

Thank you, everything was very good

Picture

Oliver S. · Kasım 2019

Very good deals, easy booking

Picture

Alexander W. · Kasım 2019

Very pleasant and efficent dealing with Fleur, very good agent

Picture

Thomas S. · Kasım 2019

Fantastic customer service

Picture

Alex D. · Kasım 2019

Highly recommended

Highly recommended, great prices, very good site

Picture

Christophe G. · Kasım 2019

Szybko i sprawnie

Picture

Martin R. · Kasım 2019

Sehr gute Aufmerksamkeit, schnelle Reaktion der Kundendienstabteilung, einfach zu bedienende Website

Picture

Christian C. · Kasım 2019

Jason was very attentive to our questions and concerns, very knowledgeable

Picture

Vasily P. · Kasım 2019

Это было очень легко забронировать. Просто и прямо.

Picture

Manfred K. · Kasım 2019

Helpful and prompt

Picture

Galina I. · Kasım 2019

The yacht was perfect

The yacht was perfect and all difficulties were solved at once (We had some misunderstanding around the transfer from airport). Thank you very much for your kind assistance! I would also like to thank GotoSailing managers for their assistance. There are some problems with the sight (may be because of my using tablet instead of PC). I filled the transfer form, but only second part was saved.. and I did not check it. But everything was solved after and we enjoyed our trip!

Picture

Lukasz K. · Kasım 2019

Great boat, perfect destination.

Picture

David M. · Kasım 2019

The boat we booked, Hanse 548, was in excellent condition, the staff was very friendly.

Picture

Ilse R. · Kasım 2019

Быстро и эффективно

Picture

Volker B. · Kasım 2019

Just great!

Picture

Remco G. · Kasım 2019

So far so good

Picture

Werner T. · Kasım 2019

Excellent customer service

Picture

Peter J. · Kasım 2019

Good job!

Picture

Matthias B. · Kasım 2019

An easy start to the pleasure

Simple search ! Good price !

Picture

Gerhard E. · Kasım 2019

Parfait.

Picture

Geneviève F. · Ekim 2019

Super belle journée

Picture

Stefan W. · Ekim 2019

Nice boat and competent crew

Picture

Amanda S. · Ekim 2019

Great experience

Asked for a brand new catamaran in Cyclades, found it in minutes and booked with ease.

Picture

Erwan B. · Ekim 2019

The operator provided us with great tips on for mooring, bays to avoid and restaurant recommendations. Check-in was OK, it could have been a bit faster.

Picture

Hans B. · Ekim 2019

All booking process was super easy, Dave got us exactly what we wanted

Picture

Igor K. · Ekim 2019

Friendly personnel, great boat, beautiful sailing area with great food. Very beautiful marina, almost dream-like, D-marin Göcek is the best

Picture

Vince D. · Ekim 2019

Van harte aanbevolen

Ik zeil meer dan 20 jaar, maar het was mijn eerste keer dat ik een boot online charterde. We hadden een geweldige week in Mykonos. Alles was in orde zoals geboekt. Ik heb al een andere boot geboekt in Spanje voor volgende zomer. Van harte aanbevolen.

Picture

Vesa W. · Ekim 2019

Easy and efficent platform

Picture

Tobias L. · Ekim 2019

The booking was very smooth and easy. Looking forward to our trip in July

Picture

Moira F. · Ekim 2019

Best company ever!

Gotosailing excellent company and held our hands through the whole process. Loved our experience. Met another lovely couple which enhanced the experience. Would highly recommend. We are a couple in our 60’s and were concerned we would not be fit enough to go sailing. How funny, it was the most relaxing beautiful trip of our lives. Best company ever. Loved our host David who advised on our trip. I will be grateful to him forever for the best trip of my life. Thank you. Enjoy.

Picture

Sergey B. · Ekim 2019

Everything was as expected and planned, no surprises. Love a vacation without any surprises

Picture

Tanya L. · Ekim 2019

Quick and professional customer service

Picture

Dieter C. · Ekim 2019

We rented a Bali 4.5 catamaran, what a wonderful experience. Our kids loved it, we loved it. Happy kids, relaxed holiday

Picture

Schmoll · Ekim 2019

Very professionell and friendly operation

After 1. contact very professionell and friendly Operation , Ada is Really great

Picture

Jyrki B. · Ekim 2019

Nice web site

Picture

Ville T. · Ekim 2019

Well done!

Picture

George V. · Ekim 2019

Great boat, Oceanis 51.1, and an unforgettable sailing week

Picture

Dmitry M. · Ekim 2019

It was our first time in Cyclades, the operator was very helpful. Helped us with a great itinerary. Highly recommended…

Picture

Adriane B. · Ekim 2019

Professional Service

We made a lot of search and finally found the best deal and very professional service here. Our skipper was also super helpful and gave lots of suggestions. Thank you guys!

Picture

Timo G. · Ekim 2019

Well kept boat, decent pricing relative to its age, very good sailing experience

Picture

Moshe W. · Ekim 2019

Fast and professional support

Picture

Mona S. · Ekim 2019

Perfect service

Hervorragende Buchungsabwicklung mit Gotosailing. Toller Service, David hat uns geholfen, das perfekte Boot zu finden, gab uns Tipps für die besten Anlegestellen in Split und war immer für uns da, um all unsere Fragen zu beantworten. Ich kann Gotosailing wärmstens weiterempfehlen

Picture

Roberto D. · Ekim 2019

Quick response

We asked for a boat on Friday and we were sailing on Saturday. The yacht was better than we expected. Thank you for making it all possible at such short notice

Picture

Celine S. · Ekim 2019

Best moments of our summer

Dear GotoSailing.com, thank you for making our sailing holiday so magnificent. This was our first time on a boat and it was way too easier than we thought to arrange every detail. Our 3 kids were too happy since the moment they saw our boat. They didn't even want to go back home :) We are looking forward for next summer! Thanks for everything.

Picture

Klaus O. · Ekim 2019

Very organized charter operator, smooth check-in, boat in very good condition, great recommendations for the area

Picture

Hans M. · Ekim 2019

Au top :-) MERCI !!

Picture

Lucas R. · Ekim 2019

Excellent Service

Excellent service from Ada. Always on time responses. Very knowledgeable about sailing. Informing website with boat and operator names and transparent about prices. What you see is what you pay. Good choice for renting a boat in Greece.

Picture

Tulloch D. · Ekim 2019

Top-notch service

Picture

Carl S. · Eylül 2019

Wonderful!

Picture

Sara H. · Eylül 2019

Great service, quick response, professional staff

Picture

Vincent B. · Eylül 2019

Helpful and quick responses

Picture

Thomas W. · Eylül 2019

We've had a great time and we recommend Gotosailing to anyone

Picture

Antoine B. · Eylül 2019

Had a very nice welcome at the marina, snacks and drinks made the waiting easy. We loved our boat, it was in perfect condition and the sheets and the towels were super soft.

Picture

Benno Z. · Eylül 2019

Best boat I ever had

Everything was fine, very kind customer service. Water tank a little bit too small for a 7 people crew, solar panel not efficient. Everything else was on top. Best boat I ever had since.

Picture

Inge W. · Eylül 2019

Charter operator was very organized and check-in was very fast. Boat was clean and all equipment worked perfectly.

Picture

Uve N. · Eylül 2019

Great!

Picture

Iurii W. · Eylül 2019

Very good price/quality ratio.

Picture

Tony Ç. · Eylül 2019

Great value for money

Picture

Winfried S. · Eylül 2019

5 stars

Picture

Frédéric &. · Eylül 2019

Easy to book

Picture

Dirk R. · Eylül 2019

We loved the Ionian islands. Ideal sailing destination

Picture

Bob E. · Eylül 2019

Our skipper went above and beyond to make sure we had a good sailing experience. Amazing scenery, bays in Fethiye are fantastic

Picture

John G. · Eylül 2019

Dave patiently found us a great boat after we declined several options, he was very kind. The booking process was a breeze

Picture

Orest B. · Eylül 2019

Excellent and prompt communication!

Excellent and prompt communication! Appreciate the patience with our various requests for information about the boat, itinerary and charter operator. The charter operator at ACI Split Marina, Euromarine, was very responsive prior to the trip. If you have chartered before and are a reasonably experienced skipper you should be fine, but don’t expect a formal briefing and thorough pre-inspection like with a Sunsail/Moorings. That said, the boat was immaculately clean and everything worked as advertised. Two minor issues: the boat Tanpopo I is listed as a 2019 model, it’s a 2018. There was a lack of communication and urgency from the receptionists in the Euromarine office in informing us when our boat would be ready at pick up. Our boat returned with a broken window from the previous charterer which appeared to be promptly fixed. There was a disconnect between the dock workers and receptionists who never called us as promised to tell us the boat was ready. Stopping in every hour to ask was fruitless. Finally, we just loaded up the boat and found a worker to do the check out, getting out of the marina late at 6 PM.

Picture

Fabrizio D. · Eylül 2019

ottimo servizio clienti

ottimo servizio clienti. ottimi prezzi. Ada è molto disponibile. Altamente raccomandato

Picture

Paul S. · Ağustos 2019

Had a great week sailing in the Adriatic, wonderful bays, excellent food

Picture

Robert G. · Ağustos 2019

All great

Picture

Fritz R. · Ağustos 2019

We booked a catamaran from Lefkas. It was very luxurious and spacious, great for families with small children.

Picture

Vladimir S. · Ağustos 2019

Super!

Picture

Claudius M. · Ağustos 2019

Boat was excellent condition and on the third day, we had a minor breakdown and the base manager was very helpful and talked us through the problem. Highlyrecommended

Picture

Wolfgang Z. · Ağustos 2019

Great effort for finding the right boat, easy booking

Picture

Levent R. · Ağustos 2019

Did not want to come back! Perfect vacation

Picture

Svante R. · Ağustos 2019

Gentle and fast service

Picture

Gemma S. · Ağustos 2019

Everythink ok!!

Picture

Benny W. · Ağustos 2019

Great service and follow-up. They just don't forget you like others after your booking. Got the answers to my question before and after the booking.

Picture

Julieta A. · Ağustos 2019

Excellent boat and captain

We had the best time in Split, the boat was in excellent condition, our captain was great. Thank you Gotosailing team for hooking us up with this captain and the boat.

Picture

Samantha C. · Ağustos 2019

Gotosailing was great but didn't translate on the the ground/water

The service from Gotosailing was great but sadly didn't translate onto the ground/water at the beginning of our holiday. The charter company did not cover themselves in glory when we first arrived. They had not got our snorkelling kit, or our SUPs ready and although we were told we could pay for the insurance by credit card, we couldn't and they were very reticent to give us a receipt of the money received. Later in the week when we went back into port they were more efficient. Also I would expect to be able to do an online shop before getting there so not having to spend 2 hours in the sweltering heat shopping for basic supplies. Doing a small shop would be acceptable. The food list that was sent over to us was not extensive at all.

Picture

Wolfgang T. · Ağustos 2019

Immediate reaction from customer service, very attentive

Picture

Mäntylä K. · Ağustos 2019

All hidden costs are revealed on the site directly, very helpful in planning on a tight budget

Picture

Wallace H. · Ağustos 2019

Booking was very easy, customer support was excellent, very professional

Picture

Pleun W. · Ağustos 2019

Local knowledge provided by the operator was perfect, we were able to steer away from the crowded marinas and restaurants.

Picture

Peter A. · Ağustos 2019

Booking process was fast and easy

Picture

Justin K. · Ağustos 2019

Dave was incredibly helpful, answered all of our questions, held the boat for us while we got the group together

Picture

Walter B. · Ağustos 2019

5 star service

Picture

Adam B. · Ağustos 2019

Very rapid and detailed communication, answered our questions and booked a great Oceanis 48 S/Y

Picture

John O. · Ağustos 2019

Asked for a boat in the Dalmatian coast, got an offer in less than 30 minutes, booked the boat right away, now waiting for the journey

Picture

Alexander E. · Temmuz 2019

We had to “test” everything onboard

- echosounder unit wasn’t connected so we had to do it ourselves after 2 days when we finally figured out the error (owners told us it was working the day before which was BS since the cable wasn’t connected) - bow (jet) thruster stopped working already the first day and couldn’t be repaired although we rerouted our trip to meet up with maintenance staff - no electrical fans nor solar panels were installed although it was part of the inventory list at the time of booking - the boat didn’t have any gangway and we were promised to get one after one day (but we didn’t) - the boat was equipped with a wrong water supply setup which made the refilling of water a nightmare - the dinghy was left with 1-2l of fuel and the dinghy itself could barely take two people onboard All in all, we were the first group to charter the boat since delivery and we had the unfortunate situation to “test” everything onboard

Picture

Mäntylä S. · Temmuz 2019

Pleasant and professional advice

Picture

Herrmann K. · Temmuz 2019

Nice boat, nice crew

Picture

Heikki B. · Temmuz 2019

Check in process was quick and professional. Boat was in good condition and well maintained. Had a great week with lots of swimming and sailing

Picture

Friedrich A. · Temmuz 2019

Responsive customer service

Picture

Robin B. · Temmuz 2019

I couldn't recommend GotoSailing highly enough.

I hired a 37 ft Bavaria 2006 In Split in the second week of July 2019. The boat was a great price which was a bit of a worry from a company I had never dealt with before but I needn't have worried - see below. I had many dealings with Fleur and Dave of the office who were excellent. I dealt mostly with Fleur who was prompt and very supportive. I had a few problems before I arrived which meant a lot of correspondence with Fleur. My flight got in at 1am so the taxi service had to wait for me - No problem! I had problems in delay in getting my ICC Cert renewed before departure which meant i would to have hired a local skipper at Euro 1000 - GotoSailing offered to pay a significant portion so I could enjoy my holiday. I was very appreciative of their offer. In any event, my Cert arrived in time so didn't need a skipper.The Base Office manager Kristina was very helpful - West Cork is the place to go on holidays Kristina! The Base Manager Nicolai was brilliant. I rang him a few times over the week and he was patient and offered lots of additional local knowledge advice re anchoring spots etc. The Boat was not a new one but in great condition. Everything worked and was spotlessly clean. The engine was very well maintained and the sails as good as new. The only 2 areas of possible improvement might be the size of the dinghy (2 large adults and 2 chunky teenagers made for interesting transfers from anchor at night in windy conditions) and the electronic chart plotter was not fixed close to the wheel which having to go below but maybe Im spoilt as my own 36 footer has that facility with a bigger dinghy! I couldn't recommend Goto sailing highly enough. They really wanted me to have a good time and went the extra mile, particularly offering to pay costs on what was a low profit week for them with their original excellent offer. Great value for money, great customer service and they are my operator of choice next year. Robin Bradley Dublin Ireland... on facebook

Picture

Volker U. · Temmuz 2019

Highly competent and helpful staff

Picture

Phil v. · Temmuz 2019

Well-done

Picture

Andrey G. · Temmuz 2019

Very fast response and friendly people.

Picture

Philippe V. · Temmuz 2019

Very easy communication with Gotosailing people, very helpful. Our charter was perfect, the operator went the extra mile to help us with our groceries, itinerary and recommendations.

Picture

Andrew M. · Temmuz 2019

Can't beat the Greek Islands!

We sailed with friends who had a larger boat from another company and our boat was better equipped and more functional in so many ways. Having solar power was a godsend, allowing us to charge the fridge/etc. all day and keep the important refreshments ready to share with our friends. Chartering team was very helpful and quick to check us in all clear. Can't beat the Greek Islands so hope to go again soon! The only confusion when trying to book was a map of the area relative to our friends. Otherwise all good.

Picture

Felix N. · Temmuz 2019

We rented a boat starting in Paros, Cyclades. The boat was in very good condition, but, please keep in mind that the winds, so called Meltemi, are very strong in that region; the distances between the islands are far. Be ready for some serious sailing

Picture

Christof K. · Temmuz 2019

We had an excellent sailing week around the Cyclades islands, lovely weather, historical sites and great bays

Picture

Alexandr P. · Temmuz 2019

Nice sailing area, beautiful bays, Split is amazing. It is our favorite sailing destination. Boat was OK, the operator was very nice, kept us in the shade with lemonade during checkin.

Picture

Colin B. · Temmuz 2019

Best charter experience I have had so far

Picture

Virpi B. · Temmuz 2019

Very simple booking process

Picture

Ian K. · Haziran 2019

Excellent boat and customer service

Picture

Thomas A. · Haziran 2019

Excellent service from Fleur

Picture

François-Xavier W. · Haziran 2019

Very professional and prompt service

Picture

Reiner M. · Haziran 2019

Amazing sailing holiday made possible by Gotosailing.com team, many thanks

Picture

Judith S. · Haziran 2019

Minimum steps to book a boat, all information clearly stated, easy to choose additional equipment

Picture

Norman B. · Haziran 2019

Fast and efficient

Picture

Kurt v. · Haziran 2019

We loved sailing the Greek Dodecanese islands, absolutely gorgeous.

Picture

Wolfram U. · Haziran 2019

Very good and professional approach

Picture

Pierre L. · Haziran 2019

Very supportive company

We had a minor accident on the boat, and informed the boat owner and 5 minutes later Gotosailing people called us, it was a Sunday! Thank you for looking out for your customers.

Picture

Max W. · Haziran 2019

Each year, we got to a different location for sailing but we loved Göcek so much that we made an exception and already booked the same boat for next year

Picture

Thomas P. · Haziran 2019

Outboard on our dinghy stopped working the first day, the operator sent someone to fix it, we were impressed. We had a fantastic time, the boat was OK, we loved Palma de Mallorca

Picture

Dmytro &. · Haziran 2019

Truly helpful and knowledgeable customer agent, a great thanks to Jason

Picture

Wulf S. · Haziran 2019

Excellent and efficent personnel

Picture

Yoav M. · Haziran 2019

Prompt responses, very patient

Picture

Wilfrid U. · Haziran 2019

Impressed with the level of service, got timely answers to all my questions

Picture

Peter G. · Mayıs 2019

Minor technical problems, handled by the operator in a timely manner, we lost half a day but they let us have a late check-out

Picture

Alexander P. · Mayıs 2019

Super friendly, nice people at the base. Had a fantastic time

Picture

Joëlle S. · Mayıs 2019

We were late this year for early bird advantages, nevertheless, Fleur found us a very good boat for a reasonable price.

Picture

Frank B. · Mayıs 2019

Professional and friendly service

Professional and friendly service

Picture

Walter F. · Mayıs 2019

Very responsive staff

Picture

David J. · Mayıs 2019

Very friendly and helpful staff. Gave us good tips for our trip.

Picture

Manfred a. · Mayıs 2019

We sailed the Amalfi coast in a beautiful yacht, amazing scenery, beautiful sea and wonderful food. Definitely coming back!

Picture

Steve B. · Mayıs 2019

Very good boat and service level

Picture

Catherine B. · Mayıs 2019

Jason was exceptionally knowledgeable about sailing, even recommended us great restaurants in the Göcek bay

Picture

Rail K. · Mayıs 2019

Five stars and beyond, excellent service, wonderful boat, journey of a lifetime

Picture

Winfried L. · Mayıs 2019

Very good customer service

Picture

Holger H. · Mayıs 2019

The whole booking process was seamless, Ada was very attentive

Picture

Michael F. · Mayıs 2019

Dave is very collaborative and kind, helped me with the booking process, made very good recommendations

Picture

Isaac W. · Mayıs 2019

Everything was excellent

Picture

Klaus S. · Mayıs 2019

Perfect sailing

Picture

Hans-Joachim K. · Mayıs 2019

Friendly operator, good boat despite the age, beautiful sailing area, we fell in love with Split!

Picture

Billy P. · Nisan 2019

Boat maintenance was OK, the sailing experience was just perfect. Overall 4 stars from me

Picture

Giorgio P. · Nisan 2019

The booking process was very smooth, group payment saved me from collecting money from friends. The trip was wonderful, we had a blast

Picture

Hans U. · Nisan 2019

Such an amazing area, we fell in love with Split. Definitely coming back. Wonderful team!

Picture

Nick &. · Nisan 2019

Amazing service

Picture

Ronan R. · Nisan 2019

Booking process was fast and easy, very nice website

Picture

Mark B. · Nisan 2019

Professional service

Picture

Adrian S. · Nisan 2019

Great booking experience, very friendly staff

Picture

Ulrich H. · Mart 2019

Would definitely charter again with this operator, staff is exceptional and knowledgeable

Picture

Stephanie D. · Mart 2019

Professional site

Picture

Klas R. · Mart 2019

Wonderful crew, extremely helpful. We sailed, swam, had a great week.

Picture

Vitaliy K. · Mart 2019

Fantastic service

Picture

Oliver &. · Mart 2019

Easy booking through GotoSailing.com, group payment is great.

Picture

Henry G. · Mart 2019

Very comfortable, brand new and clean catamaran, our skipper was great, the cook was awesome. We all gained 5 pounds each!

Picture

Alexander R. · Mart 2019

Local guides were missing on the boat, glad we bought wifi. Wonderful weather, great bays

Picture

Olexiy A. · Mart 2019

Finding a berth in Croatia could be a headache, make plans ahead! Other than that, everything went well

Picture

Daniel F. · Şubat 2019

Easy website and very good customer service

Picture

Werner A. · Şubat 2019

Awesome experience

Picture

Alfred A. · Şubat 2019

We chartered a cabin and were quite hesitant. We made great friends on the yacht, our captain was great. Thank you

Picture

Lauri F. · Şubat 2019

Checked several booking sites, found the best deal here, did not expect too much but the customer service was excellent, thanks.

Picture

Robert S. · Şubat 2019

Fast response, good offer and very easy booking process

Picture

Vesa H. · Şubat 2019

We were extremely satisfied with the yacht and the operator and we can highly recommend both of them.

Picture

Gerald M. · Şubat 2019

Solid boat, easy to navigate, everything in place.

Picture

Denise H. · Şubat 2019

Great sailing experience in Ionian islands. Professional and helpful charter operator

Picture

Jürgen B. · Şubat 2019

Very good service

Picture

Joan . · Şubat 2019

Good value for money, we were hesitant first when the boat was very cheap, but it ended up being a very good bargain, thank you Gotosailing

Picture

Tarja M. · Şubat 2019

Truly amazing experience. We had the time of our lives, the sailboat was well-equipped, the weather was in favor of us.

Picture

Mehmet M. · Şubat 2019

Jason was very helpful with our booking

Picture

Jutta D. · Şubat 2019

Very good assistance by Fleur. Very professional

Picture

Matthias W. · Ocak 2019

Able to book with minimum hassle, well-organized website

Picture

Urs K. · Ocak 2019

Perfect!!!

Picture

Andreas v. · Ocak 2019

Exceeded our expectations!

Picture

Selmin M. · Ocak 2019

Fantastic people, fantastic boat

Picture

Sascha W. · Ocak 2019

Excellent support and service provided by GotoSailing team. It was our first time sailing in Europe. We took a 2-week trip in Greece and we loved their recommendations.

Picture

Muriel F. · Ocak 2019

The boat seemed in good condition but the AC stopped working in the middle of our week. There was no way to fix it. There was one particular night we just couldn't sleep. Other than that, everything was fine.

Picture

Simon F. · Ocak 2019

Great selection of boats, very convenient with all the information

Picture

Maxim R. · Ocak 2019

Picture

Gianfranco E. · Ocak 2019

Bonne opération...

Picture

Irene P. · Ocak 2019

Excellent service, Fleur found us a very good boat within our budget

Picture

Jean M. · Ocak 2019

Had a problem with credit card payment, they immediately contacted me saying that they are holding the boat for me while I sorted out with my bank.

Picture

Wolfgang V. · Ocak 2019

Highly impressed with the level of service, easy to navigate web site, loved the articles

Picture

Graham O. · Ocak 2019

Great deals, great boat selection

Picture

Rudolf D. · Ocak 2019

Very helpful on finding the right boat and helping me through the booking process

Picture

Ann D. · Ocak 2019

A friend recommended we go to Göcek for late October sailing. He was right on! Excellent weather, warm and translucent sea

Picture

Artem S. · Ocak 2019

The boat was ready earlier than expected, we set sail before it was 2pm. The crew was excellent, our captain was simply the best.

Picture

Richard N. · Ocak 2019

All perfect, definitely recommend to anyone

Picture

Vasilii T. · Ocak 2019

Attentive and kind customer service staff, helped us find the perfect yacht

Picture

Gennady B. · Ocak 2019

Super bateau!

Picture

Vlad S. · Ocak 2019

Excellent service, got replies fast, booking was easy.